Κατάνια

Νόμιμη έδρα διαχείρισης και αποθηκευτικοί χώροι
95121 - S.S. 114Km 106,2
Tηλέφωνο +39 095 5968625
Fax +39 095 7351320

Tortona (AL)

Επιχειρησιακή έδρα και αποθηκευτικοί χώροι
15057 - S.S. προς Γενοβα 9/D
Tηλέφωνο +39 0131 868786
Fax +39 0131 861783

Palermo

Θυγατρική
90018 - Contrada Canne Masche

Επαφές E-mail

Εμπορικό τμήμα
clienti@luigicozzatrasporti.it
antonella@luigicozzatrasporti.it

Πληροφορίες και Π.Ρ.
info@luigicozzatrasporti.it